Leven in het waterLeven op het landVerantwoorde consumptie en productie

HERA: beoordelen van grondstoffen

De fabrikanten van was- en schoonmaakmiddelen zijn van mening dat ze de veiligheid van producten niet goed kunnen beoordelen door alleen te kijken naar het gevaar van stoffen. Het risico dat gebruikers worden blootgesteld aan stoffen, moet ook worden meegewogen in de beoordeling. Daarom hebben de fabrikanten in het HERA-project de risico’s onderzocht van een zeer groot aantal gebruikte stoffen in was- en schoonmaakmiddelen.

Dit betekent dat men zowel gekeken heeft naar de gevaren van de stoffen in wasmiddelen, als naar het risico dat gebruikers hieraan worden blootgesteld. Er is hierbij gekeken naar zowel de blootstelling bij gebruik volgens voorschrift als naar de blootstelling bij verkeerd gebruik. Om de gebruikers meer inzicht te geven in de veiligheidsbeoordelingen van ingrediënten, die voorheen bedrijfsgeheim waren, is het HERA-project openbaar. Het project HERA is afgerond. De resultaten van HERA blijven echter via een Engelstalige website toegankelijk en worden up-to-date gehouden.

Samenwerking HERA is een afkorting van Human Environmental Risk Assessment (risicobeoordeling voor mens en milieu). Leveranciers van ingrediënten en fabrikanten van wasmiddelen hebben in dit project samengewerkt. De gebundelde kennis was nodig om te komen tot een goede afweging van het risico van het gebruik van stoffen in een bepaalde toepassing. Grondstofleveranciers brachten kennis in over de gevaren van stoffen, en wasmiddelfabrikanten hebben hun kennis over blootstellingsscenario’s voor consumenten gedeeld.

Het doel HERA komt tegemoet aan de vraag van overheid en publiek naar meer openheid over de potentiële risico’s van de ingrediënten van producten die thuis worden gebruikt. De methode die bedrijven zelf hebben ontwikkeld in de loop der jaren, is dikwijls niet openbaar en niet onderling vergelijkbaar. HERA heeft nu een gemeenschappelijke risicobeoordelingmethode ontwikkeld voor alle ingrediënten die worden gebruikt in huishoudelijke was- en schoonmaakmiddelen. Deze risicobeoordelingen moeten de samenstellers helpen bij de keuze van veilige ingrediënten voor hun producten.

Het resultaat HERA is vanaf het begin open en transparant geweest. Alle informatie over het HERA-project is te vinden op de Engelstalige website www.heraproject.com. Hier zijn niet alleen de resultaten van de risicobeoordelingen van stoffen gepubliceerd, maar ook allerlei achtergronddocumenten.

Een belangrijk achtergronddocument is de handleiding voor het uitvoeren van een risicobeoordeling voor was- en schoonmaakmiddelen (Human Environmental Risk Assessment on Ingredients of European Household Cleaning Products Guidance Document Methodology). Deze handleiding is gemaakt om ervoor te zorgen dat alle risicobeoordelingen uniform worden uitgevoerd en dat de aannames met betrekking tot blootstelling steeds dezelfde zijn. Er is overleg gevoerd met talloze deskundigen, zowel binnen als buiten de industrie, bij het schrijven van de handleiding. Ook de handleiding staat nog steeds open voor discussie. Als wetenschappelijke inzichten het nodig maken om deze handleiding aan te passen, dan zal dit gebeuren.

De structuur van de rapporten is steeds hetzelfde, zodat de risicobeoordeling van verschillende stoffen onderling goed kan worden vergeleken. Elk rapport beschrijft ook hoe men tot het resultaat gekomen is.

Ga naar de Hera website: www.heraproject.com

Cookie melding

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ik ga akkoord