Verantwoorde consumptie en productieIndustrie, innovatie en infrastructuurLeven in het waterPartnerschap om doelstellingen te bereiken

Duurzaam verpakken

Net als voor de consumentenmarkt, wordt ook op de professionele markt van schoonmaakmiddelen veel aandacht besteed aan de verduurzaming van verpakkingen. 

Verpakkingsinnovaties zijn vaak niet direct zichtbaar. Er wordt weinig aandacht aan besteed, deze gaat vaak naar andere productinnovaties, zoals de werkzaamheid van de formulering. Maar ondertussen is er gelukkig wel al heel veel gebeurd aan de verduurzaming van verpakkingen in de schoonmaaksector. Verpakkingen en daarmee verpakkingsinnovaties zijn een vast en integraal onderdeel van de branche. In het ontwikkelen van (nieuwe) verpakkingen zijn er drie hoofdfactoren om rekening mee te houden:

  1. Type verpakkingsmateriaal
  2. Hoeveelheid verpakkingsmateriaal
  3. Recyclebaarheid
1. Type Verpakkingsmateriaal 

De meest gebruikte materialen voor verpakkingen binnen de was- en reinigingsmiddelen zijn:    

  • Papier/karton, bijv. vouwdozen voor vaatwastabletten
  • Hard kunststof, bijv. HDPE of PET voor flessen
  • Flexibel kunststof, bijv. het plastic omhulsel voor wasgelcapsules
  • Metalen, bijv. spuitbussen voor onderhoudsproducten of luchtverfrissers.

Vanzelfsprekend is het belangrijk te kiezen voor een verpakkingsmateriaal dat goed aansluit bij het product om zo de houdbaarheid en het veilig gebruik en vervoer van het product te garanderen en te vergroten. Daarnaast wordt door bedrijven binnen de sector gekeken naar de mogelijkheid om gerecycled materiaal toe te passen in verpakkingen en om verpakkingen zo recyclebaar mogelijk te maken.

De toepassing van gerecycled materiaal is mede afhankelijk van het aanbod aan gerecycled materiaal. Dat aanbod moet zowel in kwantiteit als in kwaliteit toereikend zijn. Voor papier en karton is dat over het algemeen geen probleem, voor kunststof ligt het iets gecompliceerder. Momenteel is de meest toegepaste recyclingtechniek het mechanisch recyclen. Dit betekent helaas nu nog dat voldoende kwalitatief gerecycled materiaal alleen gegarandeerd kan worden als de maximale hoeveelheid aan gerecycled materiaal in verpakkingen beneden een bepaalde grenswaarde blijft. De NVZ zet zich samen met haar leden in om met partners in de verpakkingsketen oplossingen te vinden om de kwaliteit van gerecycled kunststof te verbeteren en de zorgen dat er voldoende aanbod is.

2. Hoeveelheid verpakkingsmateriaal

Hoe minder verpakkingsmateriaal er op de markt wordt gebracht, hoe minder er uiteindelijk ingezameld en gerecycled hoeft te worden. In het kader van ‘voorkomen is altijd beter dan genezen’ richten fabrikanten van was- en reinigingsmiddelen zich al decennia lang op het verminderen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal. Dit gebeurt met name door compactering van producten.

Compacteren betekent dat het volume van een product wordt verkleind terwijl de werkzaamheid gelijk blijft. Doordat was- en reinigingsmiddelen geconcentreerder worden gemaakt, is er een kleinere hoeveelheid nodig en dat betekent natuurlijk minder verpakkingsmateriaal.

3. Recyclebaarheid

In het streven naar een circulaire economie wordt het steeds belangrijker om te recyclen. De recycling van papier en karton is al lange tijd zeer efficiënt, maar de kunststof recycling kent nog een aantal uitdagingen. Binnen de schoonmaaksector biedt plastic veel voordelen, onder andere in de vorm van kunststof verpakkingen. Desalniettemin zien de fabrikanten van schoonmaakmiddelen eveneens de uitdagingen rondom plastic verpakkingen. Zij steunen de ambities van de Europese Commissie om plastics circulair te maken. Daarom worden plastic verpakkingen voor schoonmaakproducten zo ontworpen dat ze zo goed mogelijk recyclebaar zijn. 

Cookie melding

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ik ga akkoord