Goede gezondheid en welzijn

Hygiëne voor een goede gezondheid

Binnen de schoonmaaksector verdient SDG 3, een gezond leven en welzijn voor iedereen, misschien wel de meeste aandacht. Een schone leefomgeving en een goede hygiëne zijn cruciaal om dit doel te verwezenlijken. Gezondheid wordt niet door iedereen gekoppeld aan duurzaamheid, terwijl onze gezondheid wel wordt gezien als belangrijke kernwaarde van de maatschappij en dus ook een van de SDGs vormt. Voor een goede gezondheid is de schoonmaak onmisbaar. Dat komt ook in de huidige coronacrisis duidelijk naar voren.

Wat verstaan we onder hygiëne?
De term 'hygiëne' is een breed begrip, en kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. De één ziet hygiëne altijd in relatie tot persoonlijke hygiëne, voor de ander is het een schone, frisse leef- of werkomgeving, en weer anderen zien bij dit begrip een steriele operatiekamer voor zich.

A.I.S.E. paper 'The Hygiene Concept'
Om als industrie met één stem te praten over een begrip als 'hygiëne', heeft NVZ, de branchevereniging voor importeurs en fabrikanten van was-, reinigings- en desinfectiemiddelen, in samenwerking met haar Europese koepelorganisatie A.I.S.E., het document 'The Hygiene Concept' opgesteld. Deze kunt u hier downloaden.

Meer informatie over het belang van hygiëne is te vinden op de website hygieneforum.nl 

Cookie melding

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ik ga akkoord