Verantwoorde consumptie en productieIndustrie, innovatie en infrastructuurPartnerschap om doelstellingen te bereiken

Brancheplan Duurzaam Verpakken

In 2012, hebben het verpakkende bedrijfsleven, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 ondertekend. Met de overeenkomst streven de drie partijen invulling te geven aan de verplichtingen uit het Besluit beheer verpakkingen. In het Addendum bij deze overeenkomst staat dat alle relevante branches plannen moeten opstellen met de hoogst haalbare doelstellingen voor het verduurzamen van verpakkingen.

Voor de Raamovereenkomst is door de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) het Brancheplan Duurzaam Verpakken ontwikkeld. Met dit brancheplan laat de cosmetica-industrie zijn hoe zij de komende jaren wil bijdragen aan een circulaire economie. De doelstellingen in het brancheplan zijn gericht op het (her)ontwerpen van cosmeticaverpakkingen met het oog op de vermindering van de ecologische voetafdruk. Deze doelstellingen zijn opgesteld voor 2022 en 2025 met behulp van de 4 R-thema's: Rethink, Reduce, Resource en Recycle. 

De sector voorziet hier rollen in de sluiting van de materialenkringloop, de reductie van de hoeveelheid verpakkingen en overgang van verpakkingsmaterialen met lagere klimaatimpact.

Brancheplan Duurzaam Verpakken
Cookie melding

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ik ga akkoord