Transport

Transport, of het logistieke deel van het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de waardeketen. De wegtransport sector zal naar schatting tot 2050 met 300% groeien. Om ondanks deze groei CO2 neutraliteit te behalen zullen dan ook op meerdere transportaspecten duurzaamheidsstappen gemaakt moeten worden.

Voertuigen zijn het eerste onderdeel van de transportketen waar duurzame verbeteringen gemaakt kunnen worden. In Europa wordt bijvoorbeeld nog steeds meer dan de helft van alle goederen getransporteerd over de weg. Hier kunnen lichtere materialen gebruikt worden of nieuwe motortechnologieën ingezet worden, bijvoorbeeld door het gebruik van hybride of elektrische vervoersmiddelen. Ook kan het type vervoersmiddel veranderd worden voor duurzamer transport. Vrachtwagens worden bijvoorbeeld steeds vaker vervangen door treinen in productvervoer over land. Ook worden er in stedelijke gebieden steeds vaker elektrische of non-motorische vervoermiddelen ingezet.

De consument wordt steeds milieubewuster en kiest daarom ook steeds vaker voor duurzame producten, hierbij hecht de consument steeds meer waarde aan lokale producten. Bij niche merken gefocust op o.a. duurzaamheid is daarom ook een overgang naar lokale productie zichtbaar. Bij de multinationals is deze trend meer product-specifiek: producten worden aan de lokale smaak aangepast. De vraag naar lokalisatie maakt leveringstijden en de leveringsroutes van eindproducten korter en duurzamer. De verduurzaming gaat dus samen met de vraag naar toegankelijke, lokale en schone producten. Aanpassingen aan de producten zelf kunnen ook helpen bij duurzaam transport. Cosmetica kunnen bijvoorbeeld compacter gemaakt worden, dit resulteert in efficiënter transport en minder broeikasgasemissie omdat er meer producten per volume getransporteerd kunnen worden. 

Volgens de Europese Commissie zal een optimale combinatie van meerdere transportmiddelen in dezelfde transportketen de uiteindelijke oplossing vormen voor producttransport. Hierin zullen technische innovaties de verandering naar de minst vervuilende en meest efficiënte vormen van transport moeten faciliteren, voornamelijk in langeafstand en stadstransport.

Cookie melding

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ik ga akkoord