Verantwoorde consumptie en productieKlimaatactieBetaalbare en duurzame energie

Sharing Beauty With All

L'Oréal heeft in 2013 tastbare duurzaamheidsdoelen voor 2020 gezet, deze omvatten de gehele waardeketen van productontwerp tot distributie. De activiteiten binnen dit duurzaamheidsprogramma genaamd ‘Sharing Beauty with All’ vallen onder 4 thema’s: duurzaam innoveren, duurzaam produceren, duurzaam leven en vooruitgang delen. Elk jaar wordt de voortgang door L’Oréal gemeten, en worden de resultaten openbaar gemaakt om een constante verbetering voor zichzelf te stimuleren. Ook wordt er samengewerkt met de stakeholders op gebied van duurzaamheid, zodat initiatieven samen opgezet kunnen worden. Door de breed opgezette aanpak is L’Oréal actief bezig met 14 van de 17 SDG’s.

Onder het thema duurzaam produceren heeft L'Oréal in 2018 een 77% reductie van CO2-emmissies t.o.v. 2005 in haar fabrieken en distributiecentra bereikt. Dit werd behaald door efficiënter energiegebruik en de overgang op duurzame energiebronnen. Ook werd er in transport een CO2-emissie reductie behaald van 8%. De waterconsumptie werd met 48% verlaagd en er werd 37% minder afval geproduceerd. Van het afval gaat hierbij niets naar vuilnisbelt.

Een goed voorbeeld van dit duurzaam produceren komt in de vorm van L’Oréal ’s 'droge fabrieken'. In deze fabrieken is het enige water dat geconsumeerd wordt, dat wat in de formulering van producten zit of voor menselijke consumptie wordt gebruikt. 100% van het water dat gebruikt wordt voor industriële processen wordt gezuiverd en hergebruikt. Het water wordt bijvoorbeeld hergebruikt in koelprocessen of bij het wassen van uitrusting en machines. Voor het 'droog maken' van de fabrieken waren er twee grote uitdagingen, de reductie van het watergebruik en het hergebruiken van afvalwater. L'Oréal wast het afvalwater met meerdere technieken, waarmee zeer schoon water gewonnen wordt. Het gebruik van water kan daarom ook in een gesloten loop plaatsvinden in de fabrieken. Er waren begin 2019 drie 'droge fabrieken', geplaatst in Rusland, Spanje en Italië.

Binnen het duurzaam innoveren thema is er ook al veel bereikt. In 2018 waren 79% van de gelanceerde producten met een duurzaam perspectief ontwikkeld. Van de producten hadden 48% een lagere ecologische impact en werd 43% geproduceerd met duurzaam gewonnen hernieuwbare grondstoffen.

Cookie melding

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ik ga akkoord