Leven in het waterBetaalbare en duurzame energieKlimaatactie

Care Beyond Skin

Beiersdorf heeft een nieuwe duurzaamheidsagenda opgesteld genaamd Care Beyond Skin. Deze agenda is gebaseerd op de SDG’s en de tien principes van het VN Globaal Compact. Deze agenda vormt een integraal onderdeel van hun C.A.R.E.+ corporate strategie. De basis van de duurzaamheidsagenda zijn zeven focusvelden binnen de thema’s klimaat, samenleving en consument. Binnen deze agenda zijn er activiteiten op 12 van de 17 SDG’s.

Onder het thema klimaat, wordt er met toewijding gewerkt aan de minimalisatie van de negatieve impact van de bedrijfsactiviteiten op het klimaat. Hiervoor zijn er vier focusgebieden vastgesteld: een koolstof-positieve toekomst, volledig circulaire materialen, duurzaam landgebruik en regeneratieve watermilieus.

Beiersdorf wil een significante contributie maken aan het limiteren van klimaatopwarming. Om dit te doen worden productie- en transport-gerelateerde CO2 emissies constant gereduceerd. Voor 2025 is het doel gezet een absolute vermindering van 30% te behalen in de directe en indirecte emissies. Om dit te behalen wordt er bijvoorbeeld overgestapt van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen en worden er innovatieve manieren onderzocht om broeikasgassen te vangen vanuit de atmosfeer en deze te gebruiken in de productontwikkeling. Alle kantoren en fabrieken van het bedrijf zijn in 2019 overgegaan op hernieuwbare energie en op meerdere locaties wordt er zelf energie opgewekt a.d.h.v. zonnepanelen. Hierbij worden er locatie-specifieke duurzaamheidsconcepten opgezet. De individuele activiteiten moeten er samen toe leiden dat alle locaties klimaatneutraal zijn in 2030.

Het doel volledig circulaire materialen focust niet alleen op verpakkingen, maar ook op de circulariteit van de ingrediënten. Beiersdorf heeft het doel om in 2025 alle verpakkingen hervulbaar, herbuikbaar of recyclebaar te hebben gemaakt. Deze verpakkingen moeten daarbij in 2025 ten minste bestaan uit 30% gerecycled materiaal. Van haar merk Nivea zijn er ook al verpakkingen op de markt die volledig van gerecycled PET zijn gemaakt.

De productie van afval wordt zo veel mogelijk vermeden, en waar dit (nog) niet goed lukt wordt er zo veel mogelijk gerecycled. Eén van de vormen om afval te voorkomen die toegepast wordt is het doneren van de productvoorraadoverschot aan goede doelen. Hoewel door het nauwkeurig  plannen van de voorraadketen dergelijke overschotten zo veel voorkomen worden, is het soms onoverkoombaar dat er producten onverkocht blijven. Bij de donaties van deze producten wordt er dan samengewerkt met In Kind Direct International, en in Duitsland met innatura.

De doorgaande ontwikkeling van productformules hangt veelal af van natuurlijke grondstoffen. Hierin is het doel gezet om het klimaat noch te belasten, noch te beschadigen bij de inkoop en het gebruik van de grondstoffen. Duurzame inkoop en landgebruik zijn dan ook een focusgebied op de duurzaamheidsagenda. Zo was eind 2019 reeds 91% van de gekochte palmolie gecertificeerd. Hierbij is Beiersdorf een actief lid van de Global Shea Alliance, via waar ze duurzame sheaboter inkopen. Veel van de eindproducten worden deels in papier en karton verpakt, hiervoor is er een duurzaam papier en karton beleid opgezet. Door dit beleid gebruikt het bedrijf sinds 2019 enkel volledig duurzaam papier en karton.

Water is essentieel voor de mens en al het andere leven op aarde, maar de kwaliteit en beschikbaarheid van zoetwater staan onder dreiging. Water wordt dan ook verantwoord gebruikt, de consumptie ervan is geminimaliseerd bij productielocaties en gereduceerd in de formules. Een ander groot issue m.b.t. water en leven zijn microplastics, welke een dreiging voor het leven in water vormen, microplastics worden daarom ook actief vervangen in de producten. Afvalwater wordt waar mogelijk zo veel mogelijk hergebruikt en voor het overige afvalwater zijn bij alle productielocaties state of the art afvalwaterzuiveringsinstallaties geplaatst. Hierbij worden er regelmatig nieuwe innovaties getest m.b.t. het gebruik van restwater.

Care Beyond Skin
Cookie melding

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ik ga akkoord