KlimaatactieBetaalbare en duurzame energieVerantwoorde consumptie en productie

Alles voor de natuur

Lavera haar hoogste doel is het duurzaam en holistisch beschermen van de natuur. Dit wordt uitgevoerd door lokale grondstofwinning waarbij de hoogste (biologische) kwaliteit wordt gewaardborgd. Het energiegebruik wordt waar mogelijk verminderd en er wordt enkel 100% groene stroom gebruikt. Alle onderzoeks-, ontwikkelings- en productieprocessen vinden plaats in de regio Hannover. Hierdoor kan de hoogste kwaliteit gegarandeerd worden, maar ook de duurzaamheid gewaarborgd worden. Hierbij vind er constante verduurzaming van verpakkingen plaats.

Lavera is een gecertificeerd ‘klimaatneutraal bedrijf’. Om die stempel te verkrijgen werd de hele waardeketen onderzocht en een CO2-voetafdruk voor 2018 opgesteld. Met dit inzicht was duidelijk hoeveel CO2 uitstoot gecompenseerd moest worden, wat het bedrijf doet via Climate Partner. Via Climate Partners worden er emissiereductiecertificaten verworven. Deze certificaten komen van emissiereductieprojecten, waarin bijvoorbeeld bossen beschermd worden of hernieuwbare energievoorzieningen worden opgezet. De projecten zijn gefocust op CO2-emissie besparing, waarbij tegelijkertijd ontwikkelingshulp wordt geboden. De precieze hoeveelheid CO2 besparing wordt door onafhankelijke organisaties gemonitord. De CO2 besparingen worden vervolgens verkocht in CO­-reductie certificaten, waarmee de projecten gefinancierd worden.

Eén van de Climate Partner projecten die het bedrijf steunt is een bosbeschermingsproject in Peru, waarmee het Tombopata bos behouden wordt. Zonder deze beschermingsinzet zal dit bos in 15 jaar weg zijn, en daarmee ook de inkomstenbasis van 400 families die in het regenwoud wonen. Deze families krijgen via het project landrechten wat ze een duurzame inkomstenbron geeft door bijvoorbeeld paranoot cultivatie. De lokale populatie voorzien van landrecht helpt daarbij te voorkomen dat er illegale houtkap plaats vind in de gebieden. Naast de natuurbescherming biedt het project dus ook veilig inkomen voor de lokale bevolking, zo worden er bijvoorbeeld kleine bedrijven opgezet voor zeep en olie productie.

Een ander project dat Lavera steunt is een groot drinkwaterproject in Kenia. Vervuild water en slechte sanitaire voorzieningen leiden jaarlijks tot levensbedreigende ziekten en meer dan 300.000 sterftegevallen in het Sub-Saharaans Afrika. Het gebrek aan drinkwater is hier de op één na meest voorkomende doodsoorzaak. Om dit te voorkomen kookt men het water boven kolen of hout-gebaseerd open vuur. Dit wordt veelal in gesloten ruimten gedaan, waardoor de rook luchtwegaandoeningen kan veroorzaken. In dit project worden speciale waterbehandelingsunits ingezet welke zonder verhitting ziektekiemen en andere verontreinigingen uit water halen. Dit zorgt ervoor dat er minder brandhout nodig is, wat leidt tot minder CO­2 productie door en verbeterde luchtwegengezondheid van de lokale bevolking. De toegang tot drinkwater verbeterd de levenskwaliteit van de lokale bevolking, wat de lokale gemeenschap versterkt.

Alles voor de natuur
Cookie melding

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ik ga akkoord