Verantwoorde consumptie en productieGoede gezondheid en welzijnPartnerschap om doelstellingen te bereiken

Alternatieven voor dierproeven

Als het over dierproeven gaat, maakt men vaak nog steeds de connectie met cosmetica. Ook is de aanname dat er dierproeven voor cosmetische producten worden gedaan nog steeds gangbaar. Deze associaties en aannames zijn moeilijk te doorbreken, ondanks dat in Nederland het testen van cosmetica op dieren sinds 1997 al verboden is. Ook is in Europa het testen van cosmetica op dieren al sinds 2004 verboden, en mogen er sinds 2009 ook geen dierproeven op cosmetica ingrediënten gedaan worden. Cosmeticaproducten waarvoor veiligheidstesten op dieren zijn gedaan mogen sinds 2013 ook niet meer op de Europese markt gebracht worden.

Om de veiligheid van cosmetische producten te testen mogen dus geen dierproeven gedaan worden. Het is echter natuurlijk wel belang dat cosmetica veilig zijn voor de volksgezondheid en dit heeft ook in de ontwikkeling van elk cosmetisch product de hoogste prioriteit. Om zonder dierproeven toch veilige cosmetica te garanderen, heeft de cosmetica-industrie dan ook veel alternatieve testmethodes moeten ontwikkelen. Dit ontwikkelingsproces loopt al meer dan 25 jaar en er is door de industrie al meer dan 70 miljoen euro geïnvesteerd in het ontwikkelen van alternatieve methoden. Daarbij worden er ook veel middelen gestoken in de internationale adoptie van deze methoden. Dit moet ervoor zorgen dat er wereldwijd geen dierproeven meer gedaan worden voor de ontwikkeling van cosmetica. Hierin werkt de cosmetica-industrie veelal samen met Ngo’s, academici en autoriteiten.

Een groot deel van het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven gaat via Cosmetics Europe; de Europese cosmeticabrancheorganisatie. Zo werd 25 van de 50 miljoen euro benodigd in het SEURAT-1 programma bekostigd door de Cosmetics Europe. Het doel van SEURAT-1 was de ontwikkeling van methodes voor het testen van herhaalde dosis systemische toxiciteit. Systemische toxiciteit is treedt op wanneer een ingrediënt de bloedsomloop bereikt en er dusdanige interne blootstelling is, dat een negatief effect veroorzaakt wordt binnen de lichaamscellen. Het project was een samenwerking tussen de cosmetische industrie en de Europese Commissie, en ging van start in 2011. Dit 5 jarig programma  is tot dusver de grootste publiek-private partnerschap in het veld.

Na de afronding van SEURAT-1 is een nieuwe onderzoeksproject gestart naar het ontwikkeling van alternatieve methoden voor dierproeven voor het vaststellen van systemische toxiciteit: Het Long Range Science Strategy (LRSS) onderzoeksprogramma. In dit programma brengen verscheidene partners hun expertise samen op de relevantste gebieden voor het evalueren van de veiligheid van cosmetische ingrediënten. Deze vijf gebieden zijn: (I) Oculaire toxiciteit, (II) Genotoxiciteit/mutageniteit, (III), Huidsensibilisatie, (IV) Toxicokinetiek en (V) Toxicodynamica. De resultaten van het onderzoek worden gebruik om robuuste veiligheidsbeoordelingsbenaderingen gebaseerd op dierproef-alternatieve methoden te ontwikkelen. De LRSS is gebaseerd op drie pilaren:

  • De ontwikkeling van non-dier methoden, teststrategieën en alternatieve benaderingen.
  • Deze gebruiken in een risicobeoordeling paradigma om zo aan te tonen dat veiligheidsbeoordelingen mogelijk zijn voor een breed spectrum van effecten, waarin de focus ligt op systematische toxiciteit
  • Ondersteunen van de wettelijke acceptatie van deze benaderingen en de data die ze genereren

Naast de LRSS is Cosmetics Europe een belangrijke stakeholder in het EU-ToxRisk initiatief. Via dit internationaal consortium wordt er gewerkt aan de integratie van nieuwe concepten voor de wettelijke veiligheidsbeoordeling van stoffen met als doel de ontwikkeling van betrouwbare en dierproefvrije gevaren- en risicobeoordeling van stoffen. Het EU-ToxRisk programma beoogd Europa’s paradepaard voor dierproefvrije veiligheidsbeoordelingen van stoffen te worden. Het programma bouwt op de strategieën en kennis die gewonnen zijn in het SEURAT-1 programma.

Cookie melding

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ik ga akkoord