Geen armoedeWaardig werk en economische groeiPartnerschap om doelstellingen te bereiken

Samenwerken met kleine boeren

Unilever is in haar duurzame ontwikkeling actief op alle SDGs, wat mogelijk wordt gemaakt door de vele samenwerkingen door de hele waardeketen. Unilever bouwt sterkere en korte connecties met kleine boeren die essentiële landbouwgrondstoffen aan het bedrijf leveren. Dit levert beide partijen een basis voor toekomstige groei. Wereldwijd komt het inkomen van ongeveer 450 miljoen mensen van het werk op kleine familieboerderijen. Deze boeren hun rijkdom aan collectieve ervaring en kennis van de lokale condities spelen een vitale rol in het voeden van de wereldbevolking.

Een duurzame toekomst voor kleine boeren is er een waarin hun inkomen en levensstandaarden verhogen. Dit zorgt ervoor dat het vak voor de huidige en toekomstige generaties rendabel en aanlokkend blijft. De rest van de wereld is afhankelijk van deze boeren voor een duurzame toestroom van belangrijke ingrediënten zoals palmolie en vanille. Door goede connecties te maken met deze boeren wordt de toevoer van duurzaam verkregen ingrediënten verzekerd en transparanter.

Op systeemniveau wordt er met verscheidenheid aan partners gewerkt om de infrastructuur waarin de boeren werken te verbeteren. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan de verbetering van beleids-, markt- en financiële processen. Op hetzelfde moment wordt er via programma’s met de boeren gewerkt om hun opbrengsten te verhogen en de kwaliteit en consistentie van de gewassen te verbeteren. Dit stelt de boeren instaat meer inkomst te krijgen, wat Unilever de zichtbaarheid en veerkracht geeft om een duurzame leveringsketen te bewerkstelligen.

Het direct werken met lokale boeren zorgt ervoor dat zij ondersteund kunnen worden op het gebied van inkomensdiversie, gezondheid, voeding en educatie. Maar ook met trainingen, professionalisering en duurzame landbouwmethoden. Om de complexe barrières waar de boeren mee te maken hebben, en hen toegang te geven tot de benodigde middelen wordt er samengewerkt met leveranciers, NGOs en overheden.

Veel kleine boeren lopen tegen problemen aan op het gebied van productie, winstgevendheid en duurzaamheid. Voor palmolieboeren zijn dit landeigendom issues, slechte landbouwpraktijken en een gebrek aan toegang tot de markt en financiering voor certificatie en herbeplanten. Unilever heeft daarom meerdere programma’s waarin deze kleine boeren ondersteund worden. Ook koopt het bedrijf bijvoorbeeld RSPO-certificaten voor de boeren, waardoor er markttoegang voor de boeren gecreëerd wordt. In de programma’s worden traditionele uitbreidingsbenaderingen gecombineerd met digitale technologieën. De technologieën worden ingezet voor de monitoring, analysering en verandering van landbouwpraktijken met het doel verduurzaming en winstgevendheid. In 2019 werd er door Unilever 40,000 ton RSPO-gecertificeerde palmolie gekocht van 30 onafhankelijke boerengroepen, samen zo’n 6,900 kleine boeren verspreid over Indonesië, Maleisië en Thailand.

Samenwerken met kleine boeren
Cookie melding

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ik ga akkoord