Leveringsketen

Voor de productie van cosmetica worden grondstoffen van over de hele wereld gebruikt. Deze moeten geteeld, gewonnen of geproduceerd en daarna geleverd worden aan de cosmeticafabrikant. Hiervoor zijn de cosmeticabedrijven dus afhankelijk van leveranciers en grondstofproducenten. De grondstoffen kunnen ingrediënten voor de formulering zijn maar bijvoorbeeld ook verpakkingsmateriaal. Er zit dus al een grote leveringsketen voor de daadwerkelijke cosmeticaproductie, in alleen Europa zijn er bijvoorbeeld al meer dan 100 producenten van cosmetica ingrediënten. Het is dan ook essentieel dat deze leveringsketen gemanaged wordt, waarin voor veel bedrijven samenwerking centraal staat.

Leveringsketens bestaan uit netwerken van bedrijven en verspreid over de netwerken vinden er activiteiten met klimaatimpact plaats. Verduurzaming hiervan is vaak ingewikkeld omdat het moeilijk te invervantariseren waar verduurzaming moet plaats vinden en om überhaupt verandering te brengen in zulke grote keten. Om verduurzamingsstappen te maken in een leveringsketen staan samenwerking en partnerschappen dan ook centraal. Om goede samenwerkingen aan te gaan waarin volgens dezelfde normen en waarden worden gewerkt hebben veel bedrijven een gedragscode voor leveranciers. In deze gedragscodes worden zaken zoals ethische standaarden, werkomstandigheden en andere wettelijke standaarden behandeld.

Cookie melding

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ik ga akkoord