GendergelijkheidOngelijkheid verminderenVrede, justitie en sterke publieke diensten

We Stand for You

Coty is toegewijd aan het creëren van een inclusiever bedrijf en samenleving; discriminatie heeft geen plek in deze wereld. In het bedrijf worden verschillen omarmt en gevierd en wordt een cultuur gecreëerd waarin de medewerkers hun hele zelf mee naar het werk kunnen nemen. Als onderdeel hiervan erkent Coty de diversiteit op leiderschapsniveau én door de hele organisatie. Dit omvat diversiteit in gender, etniciteit, kunde en seksuele oriëntatie. Om een meer gelijk bedrijf te creëren zijn doelen gezet voor 2025:

  • Versnelling van de inclusietraining van het team en maximalisering van diversiteit
  • Bereiken van een genderbalans in de leiderschapsposities
  • Vaker meten en reducering van de loonkloof tussen mannen en vrouwen
  • Verder ondersteunen van het Charter for Change en een toegankelijker bedrijf maken voor mensen met een beperking

Om vooruitgang te boeken op de doelen voor 2025 en de diversiteit te maximaliseren, heeft Coty een stappenplan naar inclusie opgezet. Deze omvat trainingen rond de inclusieve werkcultuur en analyses van de selectie en werving op inclusie. “We willen goede condities creëren voor basis inclusie initiatieven en ervoor zorgen dat de werkplek de maatschappij en consument goed reflecteert.”

Coty maakt zich sterk voor ieders recht om een mooi leven te leven vrij van vooroordelen en discriminatie. Zo heeft Coty in 2018 het Charter for Change ondertekend, waarmee de rechten, vrijdom, waardigheid en inclusie van alle mensen met beperkingen verzekerd wordt. Er zijn hiernaast interne en externe campagnes opgezet om de bewustwording van deze toewijding te creëren. De interne campagnes worden opgezet via het sociale impact programma “We Stand for You”. Dit geeft de medewerkers de tools en informatie om actie te ondernemen op wereldwijde issues zoals LHBTI-rechten, gendergelijkheid en de klimaatcrisis. Coty werkt in dit initiatief samen met Global Citizen. De Issues worden via We Stand for You aangepakt door het samenbrengen en mobiliseren van mensen tot de creatie positieve sociale verandering. De aanpak richt zich specifiek op normen, stereotypen en beleid dat onderliggend is aan discriminatie. Via deze weg wordt ondersteuning gegeven aan een deel van de meest gemarginaliseerde en kwetsbare samenlevingsgroepen.

Het platform werd gelanceerd in februari van 2018, waarop bij het einde van 2019 al 12,013 acties ondernomen zijn door 1,923 Coty werknemers. Dit is 14% van het totaal werknemers wat toegang heeft tot het platform. Het doel is dat in 2025 de campagnes van Coty medewerkers tot 500,000 Global Citizen acties hebben geleid. Er werd in 2018 een campagne voor de rechten van mensen met een beperking gelanceerd, waarin overheden werden opgeroepen om de principes van het Charter voor Change op te nemen. Door deze actie heeft de Zuid-Afrikaanse overheid zich toegewijd aan het Charter for Change in december van 2018. In juni van 2019 ondersteunde werd de eerste Global Citizen actie voor LHBTI-rechten ondersteunt. Coty focuste in deze actie op dat de VN een onafhankelijk expert aan zou stellen om LHBTI-rechten te beschermen. In oktober van het jaar bevestigde de VN dat een dergelijke expert herbenoemd zou worden. Andere resultaten bereikt via het platform:

  • Een investering van 3 miljoen euro door de Belgische overheid voor de toegang van vrouwen en adolescente meiden tot reproductieve gezondheidszorg
  • De belofte van het verenigd koninkrijk om 122 miljoen pond te spenderen aan meisjes educatie
  • De belofte van Nederland om over een periode van 3 jaar het Global Partnership for Education te steunen met 100 miljoen euro

  • De intrekking en hervorming van seksistische wetten in Gambia​​​​

Cookie melding

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ik ga akkoord